Yagya - Bhasma Dharnam Till Bidai And Jai Ghos-4
Pragya Geet Mala - All Songs

Rest of Karmakand till End of Yagya with emotional Bidai and Jai Ghos.
Rest of Karmakand till End of Yagya with emotional Bidai and Jai Ghos.


Comments

Post your comment
RAMANUJ HIRWANI
2014-05-03 14:58:27
dev-pujan "sarve-bhawantu sukhinah......., dev-bidai punargamnay ch......., eti.
Shibashankar Sahu
2013-02-08 01:31:09
I like the karma kanda.
satish sharma
2012-10-02 21:28:57
mera purn samarpan ho sake aisi shakti aur prerna do maa.
satish sharma
2012-10-02 21:23:39
Info
Song Visits: 5412
Song Plays: 5
Song Downloaded : 0
Song
Duration : 29:02